DRÄNERING

Hitta brunnen - Spola rören - Filma rören - Kartlägg systemet

Innan du dränerar eller vid fuktig källare

En fuktig källare har ibland en enklare lösning än att dränera om huset. Rören kan vara fulla med skräp eller fint sediment som förhindrar dräneringens funktion.

Vid nästan alla hus finns det en dräneringsbrunn som måste inspekteras med jämna mellanrum. Ibland ligger brunnen under marken och då måste den hittas för att tömmas och spola rören. Om brunnen fylls med skräp kan det bokstavligt talat spruta in vatten genom otätheter i källaren.

I värsta fall går det inte att rädda dräneringen. Men en inspektion innan en dränering utförs skapar en bättre grund till hur arbetet ska utföras och en mer exakt kostnadsbild.