Glaserade keramikrör

Rebecka Westlund

Uppdaterad: October 26, 2022

Glaserade keramikrör

0727 14 16 18

Jour dygnet runt

Övriga ärenden

spolbilen.syd@gmail.com KONTAKTA OSS

0727 14 16 18

Jour dygnet runt

Övriga ärenden

spolbilen.syd@gmail.com KONTAKTA OSS

Olika typer av glaserade keramikrör

Glaserade keramikrör är hållbara rör tillverkade av keramik som har glaserats. Den glaserade ytan innebär minimal risk att fett och dylikt fastnar inuti röret. Det tjocka godset är starkt och kan hålla i evigheter om inte marken rör sig.

Rörens svaghet är skarvarna. Tätningen i skarvarna är sällan tät efter 50-100 år. Otäta skarvar medför rotinträngning, inläckage av vatten från marken. Vattnet som läcker in i röret för med sig material som använts för att säkra rörens position i marken. Rören undermineras när materialet sköljs bort med sättningar som följd. Sättningar är rörens största fiende, sprickor uppstår i lergodset.

Ett vanligt problem med rören är att kunskap fattas när nyare anslutningar gjorts till rören. Anslutningarna görs bristfälligt. Råttproblem, fuktskador och stopp är en vanlig följd till detta. Eftersom rören är korta så är det många skarvar på rören.

Rebecka Westlund

Spolbilen Syd AB

Om Rebecka

I motsättning till vad många tror, är inte Lorem Ipsum slumpvisa ord. Det har sina rötter i ett stycke klassiskt litteratur på latin från 45 år före år 0, och är alltså över 2000 år gammalt. Richard McClintock, en professor i latin på Hampden-Sydney College i Virginia,

Akut? Ring jouren:

0727 14 16 18 Jour dygnet runt
Kontakta oss