Hur fett och olja påverkar ditt avloppssystem

Har du någonsin tänkt på att det som verkar oskyldigt, som att hälla fett och olja ner i avloppet, faktiskt kan orsaka stora problem för ditt avloppssystem? Fett och olja har en benägenhet att stelna när de svalnar, vilket kan resultera i blockeringar i avloppsrören och kan i sin tur ge allvarliga konsekvenser för din hemmiljö och den omgivande naturen.

I detta inlägg delar vi med oss några praktiska tips för att hantera fett och olja på ett ansvarsfullt sätt, vilket också hjälper till att förebygga de problem som beskrivs nedan.

Upptäck hur fett och olja kan påverka ditt avloppssystem negativt och hur du kan förebygga skador. Besök vår sida om spolbil i Malmö för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa till att rengöra dina rör effektivt. 

1. Återvinn Fettet

Istället för att hälla överblivet fett från stekpannan ner i avloppet, se till att återvinna det på rätt sätt. Ett enkelt sätt att göra det, är att torka upp fettet med hushållspapper och sedan slänga det i din bruna matavfallspåse. Genom att göra detta undviker du att fettet hamnar i avloppsrören och orsakar blockeringar.

2. Hantera matoljan rätt 

När du har använt mat- eller frityrolja, se till att inte hälla den direkt ner i avloppet. Istället, häll över den använda oljan i en plastflaska och lämna in den på din lokala återvinningsstation. Genom att återvinna oljan på rätt sätt bidrar du till att minska risken för stopp i avloppsrören och samtidigt främjar du återvinning och hållbarhet.

3. Förstå konsekvenserna

Att hälla fett och olja ner i avloppet kan verka som en enkel lösning i stunden, men det kan leda till allvarliga konsekvenser på lång sikt. Blockerade avloppsrör kan orsaka översvämningar både hos dig och dina grannar, vilket kan leda till kostsamma reparationer och jobbiga situationer. Dessutom kan orenat vatten från avloppet förorena lokala vattendrag och skada miljön.

4. Återvinn för miljön

Genom att lämna in ditt överblivna fett och olja på en återvinningsstation bidrar du till att främja återvinning och minska miljöpåverkan. Återvunnet fett kan användas för att producera biobränslen och andra hållbara produkter, vilket gör det till en värdefull resurs.

Genom att följa dessa enkla tips för att hantera fett och olja på rätt sätt kan du inte bara undvika blockeringar i avloppsrören utan också bidra till att skydda både ditt avloppssystem och din egendom från skador. När fett och olja stelnar i avloppsrören kan det resultera i allvarliga stopp som kräver professionell hjälp för att åtgärdas. Om problemet blir allvarligt är du alltid välkommen att kontakta oss som din spolbil för att undersöka och rensa dina rör. 

Akut? Ring jouren:

0727 14 16 18 Jour dygnet runt
Kontakta oss