Tecken på att ditt avlopp behöver spolning 

Att hålla avloppet i gott skick är avgörande för att undvika stora överraskningar som stopp i avlopp eller i värsta fall översvämningar. Om du är uppmärksam på några specifika tecken kan du identifiera behovet av avloppsspolning och på så sätt undvika betydligt allvarligare problem. 

I det här inlägget kommer vi att gå igenom vanliga signaler som tyder på att ditt avloppssystem behöver spolas. 

Känner du till de varningssignaler som tyder på att ditt avloppssystem behöver spolas? Lär dig mer om dessa tecken och hur relining i Skåne kan vara en lösning för att förebygga framtida problem. 

1. Illaluktande lukt från avloppet

Ett av de första tecken på att något inte fungerar som det ska, är att ditt avlopp börjar lukta illa. Den dåliga lukten kan vara ett resultat av beläggningar av organiskt material som har fastnat i rören och börjat ruttna. Det kan inkludera allt från matrester till hår och tvålrester. 

Att inte ta tag i problemet direkt kan leda till att lukten sprider sig i hela huset och på så sätt skapa en obehaglig miljö. 

2. Kluckande ljud

Om du hör ett kluckande ljud när du spolar vatten i avloppet kan det vara ett tecken på att det finns hinder i rören. Dessa hinder kan vara en blandning av fett, hår och andra material som har ackumulerats över tid. Kluckande ljud uppstår när vattnet inte kan rinna fritt på grund av dessa ansamlingar. Ignorera inte detta tecken då det kan vara en indikation på att ett stopp är nära förestående.

3. Vatten kommer upp ur avloppet 

När det börjar komma upp vatten i form av ett återflöde, är det en tydlig indikation på att något är fel i avloppet. Det kan vara så att avloppsröret är delvis blockerat och inte kan hantera det normala vattenflödet. Detta resulterar i att vattnet istället trycks tillbaka upp genom avloppet. Det är inte bara ohygieniskt, utan kan också leda till vattenskador om det inte åtgärdas snabbt.

4. Dåligt vattenflöde

Om det tar lång tid för vattnet att rinna undan efter att du har använt det, kan det vara ett tecken på att det finns beläggningar i avloppsrören. Dessa beläggningar kan göra det svårt för vatten att passera fritt genom rören, vilket resulterar i ett långsamt vattenflöde. Det kan vara särskilt märkbart när du diskar, duschar eller använder andra vattenanläggningar i hemmet.

5. Totalstopp 

Det mest uppenbara tecknet på att avloppet behöver spolas är när det helt slutar att fungera. Om inget vatten alls kan rinna genom avloppet, indikerar det att det finns ett totalt stopp i röret. Detta är ett allvarligt problem som kräver omedelbar åtgärd för att undvika översvämningar och andra skador.

Att ignorera dessa varningssignaler kan ge konsekvenser i form av allvarligare problem och högre reparationskostnader i framtiden. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på signalerna från ditt avloppssystem och agera snabbt när problem uppstår. Genom att investera i regelbunden avloppsspolning och andra avloppstjänster kan du förebygga problem och hålla ditt avlopp i gott skick under lång tid framöver.

Vid behov kan också relining vara ett kostnadseffektivt alternativ för att åtgärda eventuella skador på avloppsrören utan att behöva genomföra ett fullständigt utbyte. Var uppmärksam på alla varningssignaler och kontakta oss för att få hjälp med avloppsspolning och underhåll av ditt avloppssystem.

Akut? Ring jouren:

0727 14 16 18 Jour dygnet runt
Kontakta oss